ΕΡΠΕΤΑ

Αρχική σελίδα > ΕΡΠΕΤΑ > ΕΡΠΕΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΡΠΕΤΑ

CHAMAELEO CALYPTRATUS

 

              75.00 €

MEXICAN KING BABY

 

              75.00 €

BALL PYTHON BABY

 

              95.00 €

BOA CONSTRICTOR BABY

 

            120.00 €

BOA CONSTRICTOR BABY HET ALBINO

 

            150.00 €

BOA CONSTRICTOR

1.5 Μ

            300.00 €

SINALOAN MILK BABY

 

            120.00 €

SINALOAN MILK

L

            190.00 €

CAMPBELL MILK BABY

 

            130.00 €

CAMPBELL MILK

L

            190.00 €

HONDURENSIS MILK BABY

 

            130.00 €

CORN SNAKE

L

            130.00 €

CORN SNAKE RED ALBINO

L

            150.00 €

CORN SNAKE ZIG-ZAG

L

            150.00 €

KING SNAKE

L

            130.00 €

KING SNAKE GOINI

L

            130.00 €

KING SNAKE CALIFORNIA

L

            150.00 €

KING SNAKE CALIFORNIA ALBINO

L

            150.00 €

KING SNAKE CALIFORNIA HIGH WHITE

L

            150.00 €

PYTHON MOLURUS BIVITTATUS

 

            150.00 €

PYTHON MOLURUS BIVITTATUS

2.5 M

            400.00 €

 

 

 

Οι παραγγελίες γίνονται τηλεφωνικά στο 210 2719987